فرماندار اصفهان، شهید کشوری، پیگیری، ساکنین

فرماندار اصفهان بر لزوم تسریع در پیگیری امور برای رفع مشکلات ساکنین مجموعه شهید کشوری تأکید کرد.

۲۹ شهریور ۱۴۰۲