فرماندار اصفهان، شورای آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، بهداشت، سرویس مدارس

فرماندار اصفهان عنوان کرد: دستورکارهای شورای آموزش و پرورش به دو بخش اجرایی و مصوبات و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تقسیم گردد.

۵ شهریور ۱۴۰۲

فرماندار اصفهان تأکید کرد: باید طرح های مشخصی را برای بهره گیری از ظرفیت های خوب موجود فراهم سازیم و به زیرساخت های محتوایی، پرورشی و تربیتی در این جلسات توجه نماییم.

۱۰ آبان ۱۴۰۱

فرماندار اصفهان عنوان کرد: علاوه بر توجه به زیرساخت های عمرانی-اجرایی در شورای آموزش و پرورش، بایستی به زیرساخت های فرهنگی، تربیتی، آموزشی و پرورشی نیز توجه ویژه ای شود.

۲۳ مهر ۱۴۰۱