فرماندار اصفهان، شورای مسکن، جوانی جمعیت، افزایش ارتفاع، بنیاد مسکن

فرماندار اصفهان عنوان کرد: طبق قانون و با اعلام دولت به واجدین شرایط طرح جوانی جمعیت بایستی زمین برای ساخت مسکن ویلایی تحویل گردد، اما این طرح در بسیاری از شهرستان ها من جمله شهرستان اصفهان به دلیل کمبود زمین قابلیت اجرا ندارد.

۸ مرداد ۱۴۰۲