فرماندار اصفهان، عیادت، پیشکسوت، سالمند

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی سالمند، فرماندار اصفهان از حاج بمانعلی فشارکی سالمند پیشکسوت دوران دفاع مقدس عیادت کرد.

۱۲ مهر ۱۴۰۲