فرماندار اصفهان، محمدعلی احمدی، دیدار، خانواده معزز شهدا، علی نوری، فرهنگی

فرماندار اصفهان اظهار داشت: ما از صبر و استقامت خانواده های معزز شهدا و ایثارگران روحیه می گیریم از این رو تکریم، سپاسگزاری و دیدار با این عزیزان موجب آرامش است.

۹ خرداد ۱۴۰۱