فرماندار اصفهان، محمدعلی احمدی، صنایع دستی، گردشگری، میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی

فرماندار اصفهان تصریح کرد: نحوه مدیریت بقاع متبرکه و تدوین شیوه نامه ای مشترک (فی ما بین اداره اوقاف و میراث فرهنگی شهرستان) برای نگهداری این ابنیه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بایستی در دستور کار قرار گیرد.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱