فرماندار اصفهان، محمدعلی احمدی، مدرسه، شهید حلبیان، اثر تاریخی، میراث فرهنگی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: دستورالعمل و ضابطه ای تعیین شود و ممنوعیت ها و الزامات لازم در حفظ و نگهداری مدرسه به عنوان یک اثر تاریخی، به مدیر، معلم و دانش آموز اطلاع رسانی و به درستی برای آنها تبیین شود.

۷ خرداد ۱۴۰۱