فرماندار اصفهان، مدال، تکواندو، افتخارآفرینان

با حضور فرماندار اصفهان از افتخارآفرینان و مدال آوران رشته تکواندو با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

۱۹ مرداد ۱۴۰۱