فرماندار اصفهان، معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقامه نماز

اولین جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان در سال جاری به ریاست قاسمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اصفهان پیرامون ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز برگزار شد.
 

۲ خرداد ۱۴۰۱