فرماندار اصفهان، ملاقات عمومی، مردمی، امامزاده، روستای دستجا، براآن شمالی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: رویکرد دولت سیزدهم توجه به ظرفیت های داخلی و مردمی بودن است و تلاش دارد بدون واسطه مشکلات مردم را مشاهده، بررسی و در راستای رفع آنها اقدام نماید.

۱۷ خرداد ۱۴۰۱