فرماندار اصفهان، ملاقات مردمی، شهر زیار، براآن جنوبی، قانون

فرماندار اصفهان عنوان کرد: باتوجه به اینکه مردم شهرستان اطلاعات دقیقی از اجرای برخی پروژه های مهم شهرستان ندارند لذا دستگاه های اجرایی شهرستان بایستی نسبت به اطلاع رسانی کامل در خصوص پروژه های اجرا شده و یا در دست اجرا اقدام نمایند.

۲۵ مهر ۱۴۰۱