فرماندار اصفهان، ملاقات مردمی، قهاب، جیلان آباد، کشت

فرماندار اصفهان عنوان کرد: لذت خدمت به مردم، افزایش آگاهی و شناخت نسبت به مشکلات مردم و امیدوار شدن آنها، ازجمله اثرات حضور مدیران و مسئولان شهرستان در شهرها و روستاهای شهرستان و دیدار چهره به چهره با مردم است.

۱۱ آبان ۱۴۰۱