فرماندار اصفهان، مناسب سازی، فرهنگ سازی، معلولین، معابر

فرماندار اصفهان تصریح کرد: نشستی با مدیران صدا و سیما پیرامون فرهنگ سازی و مناسب سازی معابر و ساختمان ها برای معلولان برگزار گردد و اقدامات مقتضی در این راستا صورت پذیرد.

۴ شهریور ۱۴۰۲