فرماندار اصفهان، منطقه قهاب شمالی، قهجاورستان، آزادگان

به مناسبت بزرگداشت سالروز ورود تاریخی و غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، با حضور فرماندار اصفهان، از آزادگان سرافراز منطقه قهاب شمالی تجلیل شد.

۲۸ مرداد ۱۴۰۲