فرماندار اصفهان، هفته دولت، رجائی، باهنر

فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را به تمامی کارمندان و کارگزاران دولت در شهرستان اصفهان تبریک گفت.

۱۱ شهریور ۱۴۰۲