فرماندار اصفهان، همایش، بسیجیان، یادواره، شهدا

فرماندار اصفهان عنوان کرد: با همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی و مشارکت مردم بایستی یادواره هایی مؤثر، کم هزینه، پررونق و مستمر برگزار کنیم.

۲۷ مهر ۱۴۰۱