فرماندار اصفهان، هیأت امنا، بازار بزرگ، انتخابات

فرماندار اصفهان عنوان کرد: امروز منتخبین بازار در جوار شهدای والامقام جمع شدند تا برای ادامه مسیر نورانی شهدای عالیقدر عهد ببندند و با همکاری مسئولین برای تعالی بازار و رفع مشکلات آن اقدام جدی و مؤثری را انجام دهند.

۲۸ دی ۱۴۰۲