فرماندار اصفهان، کلانتری 16، کادر انتپامی، سرباز

فرماندار اصفهان عنوان کرد: ما نیازمند روحیه جهادی و ایثارگری در جامعه امروز هستیم و باید از ظرفیت ها و امکانات موجود به نحو احسن در بهبود امور استفاده کنیم.

۱۸ مهر ۱۴۰۲