فرماندار اصفهان، کمیته، برنامه ریزی، اعتبارات، تملک دارایی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: امسال، مجموعا ۱۸۹ میلیارد تومان به شهرستان اصفهان تخصیص یافته که این بیانگر رشد ۱۰ درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری است.

۳ مرداد ۱۴۰۲