فرماندار اصفهان، 27 اردیبهشت ماه، روز ارتباطات، روابط عمومی

فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱