فرماندار اصفهان ، فرمانداری اصفهان ، محمد علی احمدی ، ناحیه صمعتی سروش ، کارخانه تولیدی

فرماندار اصفهان در بازدید از تعدادی کارخانه تولیدی ناحیه صنعتی سروش ونشست بررسی مشکلات این ناحیه با حضورتولیدکنندگان ، با بیان اینکه تولید و اشتغال در این ناحیه قابل تحسین است افزود : این ناحیه صنعتی دارای ظرفیتهای بسیار خوبی است که با هم افزایی تولیدکنندگان و مسئولین میتوان شاهد افزایش تولید و اشتغالزایی در این منطقه بود.

۲۹ مرداد ۱۴۰۱