فرماندار اصفهان: احمدی، مشاغل خانگی، اعتبار، صنایع دستی، نمایشگاه

فرماندار اصفهان عنوان کرد: با هماهنگی دستگاه های متولی و بهره گیری از ظرفیت خوب مردم، در راستای تسهیل و رونق مشاغل خانگی حرکت خواهیم کرد.

۱۴ شهریور ۱۴۰۱