فرهنگی-اجتماعی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: امام جمعه محترم رهنان با همکاری مردم این منطقه در حوزه های فرهنگی-اجتماعی اقدامات مثبتی انجام داده اند که این مهم شایسته تقدیر است و باید ادامه یابد.

۴ دی ۱۴۰۰