فوق تخصصی

فرماندار اصفهان از بعضی از بخش های تخصصی و فوق تخصصی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی اصفهان بازدید کرد.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱