مجاهدان

فرماندار اصفهان طی پیامی، فرارسیدن هفته بسیج را به آحاد بسیجیان شهرستان تبریک گفت.

۲۹ آبان ۱۴۰۰