محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسی، فرمانداری اصفهان، پرسنل

جان نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با حضور در فرمانداری اصفهان، ضمن بازدید از بخش های مختلف، با پرسنل این فرمانداری دیدار و گفتگو کرد.

۳۱ تیر ۱۴۰۲