محمدعلی احمدی ، فرمانداری اصفهان ، افتتاح ، مدرسه خیرساز ، منصف و جورابچیان ، ناحیه 4

با حضور فرماندار اصفهان ، ساختمان مدارس خیرساز منصف و زنده یاد جورابچیان وسالن ورزشی حاجیه خانم میرفندرسکی افتتاح شد

۵ آبان ۱۴۰۱