محمد علی احمدی ، فرماندار اصفهان ، افتتاحیه ، گلخانه ، هیدروپونیک

فرماندار اصفهان در آیین افتتاح گلخانه هیدروپونیک در محمود آباد، عنوان کرد: ایجاد این گلخانه و اقدام برای تولید برمبنای آگاهی، علم و دانش و برای بهره وری بیشتر و مصرف آب کمتر و طول مدت کمتری برای تولید بوده که این موفقیتی بزرگ و شایسته تقدیر است.

۱۴ تیر ۱۴۰۱