محمد علی احمدی ، فرماندار اصفهان ، بازدید ، بیمارستان سوانح سوختگی

گزارش تصویری بازدید فرماندار اصفهان از بیمارستان حضرت امام موسی کاظم (ع)

۱ مرداد ۱۴۰۱