محمد علی احمدی ، فرماندار اصفهان ، شهردار اصفهان ، نشست مشترک ، مدیران فرمانداری

فرماندار اصفهان در نشست مشترک مدیران فرمانداری و شهرداری اصفهان، توجه و بهره گیری از روش های جدید صدور پروانه به صورت الکترونیک و غیرحضوری توسط شهرداری را شایسته تقدیر دانست

۱۲ خرداد ۱۴۰۱