محمد علی احمدی ، فرماندار اصفهان ، معارفه ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

با حضور فرماندار اصفهان ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان اصفهان معرفی شد

۳۰ خرداد ۱۴۰۱