محمد علی احمدی ، فرماندار اصفهان ، کوی راه حق ، بازدید

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر صورت گرفت؛ حضور فرماندار اصفهان در جمع مردم منطقه کوی راه حق

۵ خرداد ۱۴۰۱