محمد علی احمدی ، فرماندار اصفهان ، گزارش تصویری ، افتتاح گلخانه ، هیدروپونیک

گزارش تصویری افتتاح گلخانه هیدروپونیک با حضور فرماندار اصفهان

۱۵ تیر ۱۴۰۱