مسئول، کمیته، آموزش، کارگروه اجرایی انتخابات، پلمپ

مسئول کمیته آموزش کارگروه امور اجرایی مرکز حوزه انتخابیه اصفهان گفت: آموزش عوامل اجرایی انتخابات در سطح مناطق ۲۱ گانه مرکز حوزه انتخابیه اصفهان از ۱۴ بهمن ماه آغاز شده است.

۲۱ بهمن ۱۴۰۲