معاون، استانداری، جان نثاری، برودت هوا، رأی گیری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان عنوان کرد: با توجه به برودت هوا مردم سعی کنند در ساعات ابتدایی آغاز رأی‌گیری در شعب حاضر شده و رأی خود را به صندوق بیندازند تا به شور انتخاباتی نیز افزوده شود.

۱۰ اسفند ۱۴۰۲