معاون، توسعه، صفا بهبود، شرکت

شرکت صفا بهبود مهر آیین با ۲ شرکت زیرمجموعه آن (شرکت کیمیا تجهیز میرداماد و شرکت آزین طب هشت بهشت) با حدود ۱۰۰ نفر نیرو به طور مستقیم و ۵۰۰ نفر به طور غیر مستقیم در زمینه تولید باند، گاز، ماسک و سایر اقلام پزشکی فعالیت می نماید.

۲۵ خرداد ۱۴۰۲