معاون، سیاسی، خانواده شهید، مبارزه با مواد مخدر، دلجویی

معاون سیاسی فرمانداری اصفهان با خانواده معظم شهید مبارزه با مواد مخدر در منطقه ۲ اصفهان دیدار و از ایشان دلجویی کرد.

۷ تیر ۱۴۰۲