معاون برنامه ریزی، توسعه، شرکت، عادل نوین سپاهان

شرکت عادل نوین سپاهان در سال ۱۳۸۰ تأسیس شده است که در زمینه تولید باند، گاز و سایر اقلام پزشکی با حدود ۲۰ نفر نیرو فعالیت می نماید.

۲۵ خرداد ۱۴۰۲