معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی، سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، خیرین، آیین

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان عنوان کرد: متأسفانه انجمن یا سازمان های مردم نهادی در حوزه جوانی جمعیت فعال نیستند که بایستی با آسیب شناسی دقیق و بررسی نیازهای جامعه در این راستا نیز اقدامات لازم صورت پذیرد.

۲۲ مرداد ۱۴۰۱