معاون سیاسی، شورا، مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد، آموزش

معاون سیاسی فرمانداری اصفهان اظهار داشت: کاهش سن اعتیاد بیانگر عدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کافی در این خصوص است که باید اقدامات اقناعی و آموزشی لازم صورت پذیرد.

۳۱ خرداد ۱۴۰۲