معاون سیاسی، فرمانداری اصفهان، اجتماعی، فرهنگی، آموزشگاه

جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرستان به ریاست قاسمی معاون سیاسی فرمانداری اصفهان برگزار شد

۳۱ خرداد ۱۴۰۲