مقاومت

در آیینی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت تجلیل شد.

۳۱ شهریور ۱۴۰۰