مقدمه

فرماندار اصفهان تأکید کرد: سرمایه گذاری، مقدمه اشتغال است و باید آن را مورد توجه ویژه قرار دهیم.

۲۵ دی ۱۴۰۰