ملاقات، عمومی، مردمی، فرمانداری، فرماندار اصفهان، لغو

برنامه ملاقات عمومی فرماندار اصفهان این هفته روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۱ در محل فرمانداری، انجام نخواهد شد.

۱۶ آبان ۱۴۰۱