ملاقات مردمی، شهر زیار ، روستاهای دهستان براان جنوبی

گزارش تصویری دیدار مردمی فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی با اهالی روستاهای براان جنوبی

۲۶ مهر ۱۴۰۱