ملاقات مردمی، لغو، دوشنبه، چهره به چهره، دیدار

برنامه ملاقات مردمی فرماندار اصفهان دوشنبه این هفته مورخ ۲۶ تیر ماه برگزار نخواهد شد.

۲۵ تیر ۱۴۰۲