مواد مخدر، اعتیاد، نوجوانان، دانش آموزان

موضوع پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر بین نوجوانان بالاخص دانش آموزان و طرح ها و برنامه های پیشنهادی با حضور قاسمی معاون سیاسی فرمانداری اصفهان بررسی شد.

۲۹ تیر ۱۴۰۲