نماز

فرماندار اصفهان با بیان این که اذان مقدمه نماز است از مدیران اداره های این شهرستان خواست برای یادآوری وقت نماز و ترویج این فریضه الهی به پخش اذان در در فضای داخلی و بیرونی اداره ها اقدام کنند.

۲۵ آذر ۱۴۰۰

فرماندار اصفهان عنوان کرد: پخش اذان و اقامه نماز در ادارات باید با جدیت پیگیری شود.

۳۰ آبان ۱۴۰۰