هفته پژوهش

فرماندار اصفهان با ارسال پیامی با تاکید بر نقش محوری و راهبردی پژوهش در توسعه کشور، فرارسیدن این هفته را به پژوهشگران شهرستان اصفهان تبریک گفت.

۲۵ آذر ۱۴۰۰