هیأت، اجرایی، حوزه انتخابیه اصفهان، خبرگان رهبری

فرماندار اصفهان تصریح کرد: هیأت اجرایی تا ۱۸ آبان ماه بررسی صلاحیت ها را اعلام خواهد کرد و نتایج به داوطلبانی که عدم احراز یا عدم تأیید می شوند، اعلام می گردد و داوطلبین احراز یا تأیید صلاحیت شده نیز با کد رهگیری می توانند نتایج را پیگیری کنند.

۱۶ آبان ۱۴۰۲